Galéria

Szeretettel köszöntjük Nagyér község honlapján!

Nagyér község, Csongrád megye dél-keleti részén fekszik, lakosainak száma 625 fő. Területe 1260 Ha, - ebből 84 Ha. belterület. Hajdan Csanád Vármegyéhez tartozott. Már a középkorban is volt itt lakott település, melyet Székegyházának hívtak. A török pusztította el, így az újra benépesülésre az 1820-1840-es évekig várni kellett.

Dohánytermesztőket telepítettek ide, először 40, majd 70 családot. Erről 1843-ban tesz írásos feljegyzést több levéltári irat is. Gróf. Majláth György főszolgabíró tulajdonát képezte a település teljes jelenlegi közigazgatási területe. Jó földek voltak és vannak azóta is. Akkoriban a hadsereg az amerikai dohányembargó miatt garantálta a megtermelt dohány átvételét, így az itt letelepedett családok biztos piacot találva dinamikusan gyarapodtak.

Egyre több területet törtek fel a családok, amelyen a dohány mellett párhuzamosan a gabonafélék termesztésével is elkezdtek foglalkozni, ekkor már a saját tulajdonukká megváltott földeken.

Az 1900-as évek elején stabilizálták a község helyzetét, templom, iskola, óvoda, orvosi lakás, egészségház, épült. Egy téglagyár, egy gőzmalom és két mészárszék kezdte meg működését, példát mutatva az akkori kor számára, hogy a helyben feldolgozott termékek jelentik a legjobb és legbiztonságosabb megélhetési formát. Tökéletes harmóniában élt a gazdaság és a kereskedelem. Közvetlen kapcsolat volt Arad és Nagymajláth között.

Az első háború, Trianon, majd a második világháború végleg megpecsételte a település sorsát. Az akkor közel 1400 főre duzzadt pezsgő település elindult a szétesés felé.

Ezen még csak tovább rontott a gazdaságok összevonása, amely fokozatosan uniformizálta a tevékeny parasztságot. A település még ma is jellegzetesen mezőgazdasági termelésből él. A föld megművelésén kívül viszont néhányan felismerték a megtermelt termények helyben feldolgozásának szükségességét. Így kezdte meg működését 1996-ban egy élelmiszer feldolgozó, melyhez intenzív növénytermesztésre volt szükség. Van még egy fa feldolgozó vállalkozás, melyek ketten együtt több alkalmazottat foglalkoztatnak, mint az önkormányzat.

Közben az önkormányzat is „vállalkozásba” kezdett, - szeretnénk meghonosítani a falusi vendéglátást, - falusi turizmust. Ehhez a jelenleg folyó komfortérzést növelő infrastruktúra építésén túl, főleg a diákturizmus terén komplett programokat állítunk össze, a környező településekkel közösen.

A kötelező és önként vállalt feladataink ellátásához, közintézményeink között, fenntartunk, óvodát, alsó tagozatos iskolát, idősek napközi otthonát, művelődési házat, könyvtárat. Van háziorvosi ellátásunk, védőnő, gyógyszertár, könyvtár, művelődési ház. A falusi vendéglátás és turizmus meghonosítása és továbbfejlesztése érdekében a 2008 májusában átadott és azóta üzemelő Zöld Béka diákszálláshely és Alkotóház hivatott gondoskodni.

Szeretettel invitáljuk, hogy személyesen győződjön meg a honlapunkon tapasztaltakról!

Üdvözlettel: Lőrincz Tibor

polgármester

Galéria

teliholdas_31_D.jpg

Hagyj üzenetet!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass.